Thursday, December 4, 2008

Taubat seorang penyamun

" Meninggalkan amal kerana manusia adalah riya`; Dan beramal kerana manusia pula adalah satu kesyirikan; Manakala ikhlas adalah apabila Allah meng`afiatkan engkau daripada keduanya (yakni segala sesuatu dilaksanakan kerana Allah semata-mata)."
-Kitab al-Adzkar karangan Imam Nawawi-


Demikianlah diriwayatkan kata2 sorang yang dahulunya bekas penyamun, tetapi berakhir hidupnya sebagai seorang sufi berhubung persoalan ikhlas dan riya' antara penyakit hati yang amat berbahaya bagi seorang yang berilmu. Beliau bernama Fudhail bin 'Iyadh. Mari kita telusuri sedikit ringkasan hidup Fudhail bin 'Iyadh.

Nama sebenar beliau ialah Abu 'Ali al-Fudhail bin 'Iyadh bin Mas`ud bin Bisyr at-Tamimi al-Yarbu`iy al-Khuraasaani. Beliau dilahirkan di Samarqand dan dibesarkan di Abi Warda, suatu tempat di daerah Khurasan. Beliau asalnya adalah seorang ahli maksiat yang suka merompak dan menyamun. Diceritakan bahawa beliau pada satu malam berniat untuk mengganggu seorang perempuan. Sewaktu beliau memanjat tembok kediaman perempuan tersebut, beliau mendengar suara orang membaca al-Quran ayat 16 surah al-Hadiid yang bermaksud:
"Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman, untuk khusyu' hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran (al-Qur'an) yang diturunkan (kepada mereka)?"

Ayat tersebut benar-benar masuk meresap dan menyentak sanubari Fudhail bin 'Iyadh, membuatkannya terdiam di atas tembok tersebut, lalu tiba-tiba Fudhail bin Iyadh merasa lemah longlai segala sendinya dan tubuhnya gementar seraya beliau merintih kepada Allah:

"Oh Tuhan, telah tiba waktuku. Telah tiba waktuku."

Dia pun turun dari tembok tersebut dan berjalan pulang dengan hati bertaubat setulus-tulusnya. Pada malam itu ketika beliau tengah berlindung di balik reruntuhan bangunan, tiba-tiba saja di sana ada sekelompok orang yang sedang lalu. Sebagian mereka berkata: “Kita jalan terus,” dan sebagian yang lain berkata: “Kita jalan terus sampai pagi, karena biasanya Al-Fudhail menghadang kita di jalan ini.”

Maka beliau (Fudhail) pun berkata: “Kemudian aku merenung dan berkata: ‘Aku menjalani kemaksiatan-kemaksiatan di malam hari dan sebagian dari kaum muslimin di situ ketakutan kepadaku, dan tidaklah Allah mengirimku kepada mereka ini melainkan agar aku berhenti (dari kemaksiatan ini). Ya Allah, sungguh aku telah bertaubat kepada-Mu dan aku jadikan taubatku itu dengan tinggal di Baitul Haram’.”

Mendengar percakapan mereka itu, Fudhail lalu menampakkan dirinya sambil berkata,
“Akulah Fudhail. Tetapi sekarang, aku telah bertobat dan tidak akan menyamun lagi.”

Setelah bertaubat, beliau telah menghabiskan satu masa di Kufah, lalu mencatat menekuni ilmu agama dari ulama di negeri itu terutama sekali ilmu hadith. Dan telah meriwayat pula daripadanya sejumlah ulama, antaranya Imam asy-Syafi`i, Imam Sufyan bin 'Uyainah, Imam Yahya al-Qaththan, Imam Ibnul Mubarak dan Imam al-Humaidi. Para ulama telah ijma` atas thiqahnya dan kekuatannya untuk dijadikan hujjah serta atas kesholihan, kezuhudan dan kewarakannya.

Kemudian beliau menetap di Makkah. Beliau mencari rezeki untuk dirinya dan keluarganya dengan mengurus air di Makkah. Beliau memiliki seekor unta yang beliau gunakan untuk mengangkut air dan menjual air tersebut. Beliau tidak mahu menerima pemberian-pemberian dan juga hadiah-hadiah dari para raja dan pejabat lainnya, namun beliau pernah menerima pemberian dari Abdullah bin Al-Mubarak.

Beliau menolak pemberian-pemberian para raja disebabkan keraguan beliau terhadap kehalalannya, sedang beliau sangat memastikan agar tidak sampai memasuki perut beliau kecuali sesuatu yang halal. Beliau wafat di Makkah pada bulan Muharram tahun 187 H dan dimaqamkan di Jannatul Maula tempat dimana Saidatina Khadijah, isteri baginda Rasulullah sollallahu`alaihiwasallam juga dimaqamkan.

Demikianlah secara ringkas kisah hidup seorang sufi yang bermula hidupnya sebagai seorang yang pernah melakukan dosa dan terkenal dengan dosanya itu. Kisah hidup beliau dapat memberi pengajaran pada kita agar tidak mudah berputus asa dari rahmat Allah dan berbaik sangka denganNya, sambil mengharapkan taufiq dan hidayahNya untuk berbuat taat dan melepaskan diri dari belenggu nafsu syahwat dan kelalaian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..

"...dan beristighfarlah kamu kepada Allah (dengan memohon ampun), sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."
-albaqarah:199-

Wallahua'lam..


No comments:

Post a Comment